Škola Sereď

Orava - Brezovica - začiatok Júna 2019

Vysoké Tatry - Tatranské Matliare - jún 2018