REZERVÁCIA NA TRÉNING

ROZPIS VNÚTORNÝCH TRÉNINGOV PLATNÝ OD 1.9.2020

Cena za skupinový tréning je 6 €.
Cena za 10 VSTUPOVÚ PERMANENTKU je 50 € (platí na všetky skupinové tréningy, platnosť 3 mesiace)
Možnosť využitia MULTISPORT karty na všetky tréningy pre dosplých, okrem tréningov WORKOUTU s Lukášom

NA TRÉNINGY PRE DOSPELÝCH SA POPROSÍME REZERVOVAŤ NIŽŠIE: