Cenník

SKUPINOVÉ VONKAJŠIE TRÉNINGY

DĹŽKA TRÉNINGU

CENA TRÉNINGU

Workout

1 hod.

5 €

Ploché Brucho & pevný chrbát

1 hod.

5 €

Kondičný Box

1 hod.

5 €

Ashtanga Joga

1 hod.

5 €

Supertelo

1 hod.

5 €

10 vstupová permanentka

10 hod.

45 €

SKUPINOVÉ TRÉNINGY DOSPELÝ:

DĹŽKA TRÉNINGU

CENA TRÉNINGU

WORKOUT

1 hod.

6 €

PLOCHÉ BRUCHO A PEVNÝ CHRBÁT

1 hod.

6 €

KONDIČNÝ BOX

1 hod.

6 €

SUPERTELO

1 hod.

6 €

SUPERMAMA (tréning + babysitting)

1 hod.

8 €

ASHTANGA JOGA

1 hod.

6 €

GRAVID JOGA

1 hod.

6 €

PÁROVÁ JÓGA – AKROJÓGA

2 hod.

8 €

Permanentka (všetky skupinové cvičenia okrem Párovej Jógy)

50 € (10 vstupov)

INDIVIDUÁLNE TRÉNINGY

dohodou

dohodou

SKUPINOVÉ TRÉNINGY DETI:

DĹŽKA TRÉNINGU

CENA TRÉNINGU

WORKOUT PRE DETI (od 8 rokov)

1 hod.

permanentka 25 € mesiac

KONDIČNÝ BOX PRE DETI (od 8 rokov)

1 hod.

permanentka 25 € mesiac

WORKOUT / KONDIČNÝ BOX PRE DETI

1 hod.

permanentka 50 € mesiac

POHYBOVKA (do 5 rokov)

1 hod.

5 €

10 VSTUPOVÁ PERMANENTKA
Permanentku si môžete zakúpiť v gyme u jedného z našich trénerov.
Platné sú od roku 2019, s dobou platnosti na 3 mesiace od prvého použitia na Workout, Ploché brucho, Kondičný Box, SuperTelo, Ashtanga Joga)