Letný denný tábor 2023

1. TURNUS

1. TURNUS

2. TURNUS

2. TURNUS

AKO PRIHLÁSIM SVOJE DIEŤA? (máte 2 možnosti)
A. vyplnením prihlášky, ktorú dostanete vyplnením online registračného formulára (viď. nižšie). Následne Vám na e-mail zašleme prihlášku s podrobnými informáciami a platobnými podmienkami. Po vyplnení a odovzdaní prihlášky (emailom alebo osobne), bude nutné platbu uhradiť najneskôr do 5 dní od odovzdania prihlášky. Poprosíme poslať alebo priniesť aj oskenovaný preukaz poistenca.

Pri vyplnení prihlášky prosíme o zaplatenie zálohy 20 € za tábor, osobne v kaviarni Pohoda alebo vo Workout Academy.
Po obdržaní peňazí a poslanej prihlášky spolu s oskenovaným preukazom poistenca, bude vaše dieťa prihlásené do tábora.