DETSKÉ CVIČENIA

KONDIČNÝ BOX od 7 rokov

2-mesačný kurz: 8 cvičení
deň a čas: utorky 16:30
cena: 64 €
začiatok kurzu: 7.5.2024

bližšie info

WORKOUT od 7 rokov

2-mesačný kurz: 9 cvičení
deň a čas: štvrtky 16:30
cena: 72 €
začiatok kurzu: 2.5.2024

bližšie info

WORKOUT od 11 rokov

2-mesačný kurz: 9 cvičení
deň a čas:
piatky 15:30
piatky 16:30 OBSADENÉ
cena: 72 €
začiatok kurzu: 3.5.2024

bližšie info

SYSTÉM KURZOV
 Po úhrade a pripísaní peňazí na náš účet budete oficiálne prihlásený do kurzu
 V prípade choroby a vymeškania minimálne dvoch cvičení, vieme jeden tréning odpočítať z ďalšieho kurzu. Avšak neúčasť na cvičení musí byť vopred nahlásená minimálne 3 hodiny pred začatím tréningu emailom: workout.academy.dnv@gmail.com

 Kurzy neprebiehajú počas sviatkov!
 Minimálny počet prihlásených na spustenie kurzu sú 4 osoby
 V prípade, že sa kurz nenaplní, peniaze budú vrátené v plnej sume na číslo účtu
 O nenaplnení kurzu Vás budeme informovať minimálne deň pred začiatkom kurzu