KONDIČNÝ BOX od 7 rokov

DO KURZU SA PRIHLÁSIŠ POMOCOU DOKUMENTU TU:

NA ČO JE TRÉNING ZAMERANÝ?

Je to nekontaktná forma Olympijského Boxu. Tento druh tréningu alebo inak spojitosti kondície a techniky boxu sme vytvorili pre deti, ktoré sa radi vybijú a nemusia sa stresovať z fyzického kontaktu. Tu sa deti zaručene nudiť nebudú.