JOGA 11:00 soboty

DO KURZU SA PRIHLÁSIŠ POMOCOU DOKUMENTU TU:

NA ČO JE TRÉNING ZAMERANÝ?

Jóga je vhodná pre začiatočníkov aj pokročilých. Na Jóge sa ide asana po asane a každá hodina je prispôsobená každému.

Naša jóga je zameraná na novú alebo aj inak povedané Slobodnú jógovú vôlu. tzn. slobodnú spiritualitu, primeranú vývojovým potrebám dnešného človeka. Rozvíja celostný prístup k človeku ako telesnej, duševnej aj duchovnej bytosti s možnosťou tvoriť a zušľachťovať samého seba a tým aj nosiť túto „potrebu“ do bežných dní a „sveta“.
Devínska, OC Glavica